Välkommen till Nordiska Internationella Folkhögskolan

Välkommen till Nordiska Internationella Folkhögskolan

Välkommen till Nordiska Internationella Folkhögskolan

Om Nordiska Internationella Folkhögskolan

Föreningen Nordiska Internationella Folkhögskolan har verkat sedan år 1931 (tidigare under namnet Genèveskolan). Skolan erbjuder studier i fackliga och politiska frågor på nordisk och internationell nivå. Medlemsorganisationer är nordiska ABF-organisationer, landsorganisationer och enskilda fackförbund.

Våra kurser

Genèveskolan

Genèveskolan ger deltagaren en unik möjlighet att träffa arbetsorganisationer från hela världen på the International Labor Organisation (ILO) konferens ILC i Genève.

Nordenskolan

Nordenskolan är en uppdragsutbildning som ger deltagarna kunskap om den nordiska modellen och verktyg för att omsätta dessa kunskaper till praktisk politik.