Om Nordiska Internationella Folkhögskolan

​Foreningen Nordiska Internationella Folkhögskolan (NIFH) er etableret af arbejdernes oplysningsforbund og fagbevægelsen i de nordiske lande. Formålet er at tilbyde studier i faglige og politiske temaer på nordisk og internationalt niveau. Det gælder primært de to hovedkurser: Geneveskolen og Nordenskolen. Kurserne er åbne for alle, men henvender sig først og fremmest til yngre aktive medlemmer, som har interesse for det internationale samarbejde, og som har arbejdet fagligt eller politisk med dette i de nordiske fagbevægelser.

NIFH idag

Skolans utbildningar är öppna för alla men vänder sig främst till yngre, aktiva medlemmar inom de fackliga, politiska och kooperativa folkrörelserna, som inom sina egna organisationer visat vilja att göra en insats för det internationella samarbetet.

Våra samnordiska kurser har studieträffar på olika orter i Norden, i Europa och på nätet.  

Föreningens styrelse

Föreningens styrelse valdes av föreningsmötet den 19 mars 2021 och består av

John Meinert Jacobsen
Ordförande och arbetsutskottet – AOF Danmark

Niklas Skeppar
Vice ordförande och arbetsutskottet – ABF Sverige

Oyvind Hvidsten
Ledamot och arbetsutskottet – AOF Norge

Ordinarie styrelseledamöter
Kathrine Fauske, ledamot – LO Norge
Riitta Sinimäki-Mikola, ledamot – TSL Finland
Mari Taivainen, ledamot – PAM Finland
Helene Lindahl, ledamot – LO Sverige
Eyrún Björk Valsdottir, ledamot – ASì Island
Humaira Nasim – AOF Danmark
Annica Dahl – ABF Sverige

 

Suppleanter
Ole Otterstad, Utdanningsforbunnet Norge
Tove Johansen, AOF Norge
Mervi Ylitalo, TSL Finland
Petri Partanen, Industrifacket Finland
Ronny Tedestedt, TCO Sverige
Bergthora Hrönn Gudjonsdottir, ASì Island

 

Historik Föreningen Nordiska Folkhögskolan i Genève 

Nordiska folkhögskolan i Genève (Genèveskolan) startade redan år 1931 och har sedan dess verkat geneskolanstraeför att ge redskap och kunskap till nordiska fackföreningar och folkrörelser för att de bättre ska kunna möta globaliseringens utmaningar som t.ex. rättvisa arbetsvillkor.

Under den senare delen av 1920-talet var opinionen och tidningarna i Norden både okunniga om, och negativa till, det internationella samarbete som FN och ILO innebar. Vid ILO:s tillkomst år 1919 ställdes ett krav om att fackliga organisationer och deras medlemmar tog aktiv del i det mellanfolkliga samarbetet. Det var svårt för medlemmar i de nordiska fackliga organisationerna att studera internationella frågor och lära sig om ILO:s arbete, för att kunna delta i konferensen i Genève, då många saknade tillräckliga språkkunskaper och utbildning.

Vid Nationernas förbund, Interparlamentariska Unionen och ILO i Genève fanns de nordiska representanterna Ludvig Krabbe från Danmark, Christina L. Lange från Norge och Sven Backlund och Sture Thorsson från Sverige. De upplevde alla att ett stöd från en kunnig och aktiv folkopinion i Norden var viktig för Norden i det internationella samarbetet och valde därför att ta kontakt med de folkrörelser i Norden som var positiva till mellanfolkligt samarbete. Nordiska folkhögskolan i Genève bildades som ett resultat av detta.

Tanken var att åstadkomma ett nordiskt centrum för internationella studier. Att ge aktiva medlemmar inom de fackliga, politiska och kooperativa organisationerna en möjlighet till ett genuint nordiskt samarbete i en internationell miljö. Skolans språk var danska, norska och svenska. Redan vid skolans första kurs fick deltagarna följa ILO:s arbetskonferens.

Genèveskolan har, bortsett från ett avbrott under krigsåren 1940-1945 och ett uppehåll pandemiåret 2020 bedrivit bildningsverksamhet sedan dess.