Om språket

Att kommunisera på skandiaviska:

När det gäller språkkunskaper så genomförs föreläsningar och arbete under förkursen både på skandinaviska och på engelska.

 

Tala inte för fort
Försök övervinna känslan av att ett långsammare taltempo är onaturligt. Var inte rädd att göra pauser mellan olika fraser i talet. Försök också att inte tala i för långa meningar. Då bliver det lättare för lyssnaren att följa med.

 

Artikulera ordentligt
En tydlig och mer skriftspråksnära artikulation gör det lättare för lyssnaren att känna igen orden. Namn måste uttalas med extra omsorg – de är inte igenkännliga på samma sätt som vanliga ord.

 

Undvik snabbt uttalade utfyllnadsfraser
Avstå från en mängd ”jag menar liksom att”, ”om man säger så alltså”, ”hvis jeg må sige de sådan”, ”hvis jeg kan si det på den måten”. Medan lyssnaren försörker fundera ut vad det var han hörde går han miste om det viktiga i resten av meningen.

 

Var uppmärksam på orden
Somliga ord i ens eget språk saknas kanske i de andra språken. I många fall kan det emellertid i ens eget språk finnas en mindre vanlig synonym med direkte motsvarighet i grannspråken. Danskar och norrmän kan till exempel säga bara istället för kun, svenskar kan säga bare istället för endast och så vidare. Andra ord finns i de olika språken men med olika betydelse. Försök undvika förkorningar. Om de är nödvändiga, läs ut dem, förklara dem och skriv om möjligt upp dem.

 

Räkneorden vållar ofta problem
Använd räknesätt tyve-en, tyve-to, tjueen osv. Inte en-og-tyve, to-og-tyve osv. Danskar bör använda femti, sexti och inte halvtreds, tres. Svensktalande bör undvika uttryckssättet två och femtio. På norska och danska kan det uppfattas som 52.

 

Ta om och förklara
Om man märker att ens lyssnare har svårt att föjlja med, är det ofta lämpligt aatt upprepa det man har sagt med andra formuleringar, försök hitta synonymer till nyckelordet.

 

Försök att övervinna käslan av att det är onaturligt att tala mer skandinaviskt
Det är viktigare att motparten förstår än att man själv känner sig okonstlad.

 

Lyssna framåt
Viktiga ord som man inte har förstått kan man fråaga om eller anteckna, men man bör inte stanna upp och fundera på dem. Då är det lätt att man går miste om hela sammanhanget . Tappar du tråden ge inte upp utan fortsätt att lyssna.

 

Erkänn och säg ifrån om du inte förstår
Därigenom kan du bli et moraliskt stöd för andra. Det visar sig ofta var fler som inte har begripit. Det räcker med att man lär sig förstå.