Nordenskolan

En uppdragsutbildning om den nordiska modellens möjligheter och utmaningar

 

Kort om Nordenskolan

Kursen genomförs på uppdrag av SAMAK och vänder sig till ledare på regional och central nivå som är eller kan bli strategiskt placerade i organisationen.  Det förväntas att deltagarna brukar kunskapen aktivt i sin egen organisation och bidrar till att sprida kunskap och insikter om den nordiska modellen och dess utmaningar. Efter genomförd utbildning kommer deltagarna ingå i Nordenskolans alumninätverk.

Alla SAMAKs medlemsorganisationer kan anmäla in deltagare till Nordenskolan. Utöver dessa platser erbjuds deltagande i Nordenskolan till S-gruppen i Nordiska Rådet, ABF Nordens medlemsorganisationer och närstående tankesmedjor.

  • Få kunskap om den nordiska modellen och verktyg för att omsätta dessa kunskaper till praktisk politik.
  • Delta i en samnordisk utbildning med deltagare från hela Norden som är aktiva inom arbetarrörelsen på regional- eller riksnivå.
  • Ingå i Nordenskolans alumninätverk efter kursen – ger möjlighet att ytterligare bredda dina kunskaper och ditt kontaktnät.
Genèveskolan

Kommande ansökningsdatum

Nordenskolen 2022: 6.-7. oktober samt 8.-9. december 2022

Ansøgningsfrist: 17. juni 2022

Kursansvariga 2022

Rektor: Stefan Svensson (stefan.svensson@abf.se)
Lärare: Reijo Paananen (reijo@nordic-in.org)

Deltagarna kommer att fördjupa sig i den nordiska modellen genom att ta del av aktuell forskning, genom samtal med deltagare från andra nordiska länder och ledare inom den nordiska arbetarrörelsen och genom fördjupande fokusarbeten. Deltagarna förväntas ta del av utbildningsmaterial samt att lägga ner arbete i tvärnationella basgrupper inför, under och mellan utbildningstillfällena.

Utbildningen bygger på forskningsprojektet NordMod 2030, som genomförts på uppdrag av SAMAK. Projektet rymmer grund-, land- och slutrapporter samt temarapporter om att skapa för att dela – och dela för att skapa, välfärdsmodellens framtida finansiering och bärkraft, anständigt arbetsliv – avtalsmodellens framtid, inkluderings- och integrationsutmaningar samt demokrati och deltagande. Utgångspunkten är att arbetarrörelsen ska ha de bästa svaren på den nordiska modellens utmaningar. Utbildningen knyter också an till SAMAKs utvecklingsteman.

Utbildningsspråk är skandinaviska, med engelska som stödspråk.